مقالات

سیر صادراتی

سیر صادراتی

سیر صادراتی

سیر صادراتی ایران در مناطق مختلفی از کشور کشت می شود و با توجه به شرایط اقلیمی موجود در این مناطق، زمان برداشت این محصول نیز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است. برای مثال سیر همدان، در اواسط خرداد ماه آماده برداشت می شود در حالی که زمان برداشت آن در استان اردبیل یک ماه زود تر یعنی در اواسط اردیبهشت ماه است. شاید شما به عنوان سک صادرکننده سیر سوالاتی همچون سیرتازه صادراتی را چگونه می توان تأمین کرد؟ بازار هدف محبوب ترین و مرغوب ترین سیر صادراتی در دنیا کجاست؟ خرید و فروش سیر صادراتی با قیمت مناسب را چگونه می توان انجام داد؟ صادرات سیر تازه در کدام کشورها سود بیشتری دارد؟ صادرات سیر به روسیه و یا عراق نسبت به صادرات سیر به اروپا چه تفاوت هایی داد؟

تولید کنندگان و صادرکنندگان سیر تازه صادراتی مانند سیر تازه مغان و سیر خشک صادراتی کشور جهت عرضه محصولات خود در بازارهای بین المللی  فروش سیر می توانند با شماره 09123016416 تماس حاصل نمایند.

بازارهای هدف سیر ایران

سیر صادراتی ایران محصولی پر تقاضا در بازار میوه و تره بار کشورهایی همچون روسیه، عراق، کویت و چین بوده است.

سالانه حجم قابل توجهی از این سبزی پرخاصیت، برای صادرات به کشورهای مذکور ارسال می گردد.

چنانچه قصد صادرات سیر garlic export تازه به روسیه، ترکیه و یا هر کشوری که بازار مناسبی برای فروش این محصول است را دارید، می بایست تا اواسط فصل بهار یا اوایل تابستان و البته بسته به منطقه کشت شده، صبر کنید.

در غیر اینصورت می بایست نسبت به صادرات سیر خشک شده اقدام نمایید.

انواع سیر صادراتی

این دو رنگ سیر برای بازارهای داخل کشور و برای صادرات به کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس برداشت می شود و در بسته بندی های سفارشی قرار می گیرد.

  • سیر سفید
  • سیر قرمز

سیر قرمز به سادگی از سیر سفید قابل تشخیص است.طعم این سیر کمی تند و تیز بوده و خواص درمانی خوبی دارد. سیر قرمز خواصی دارد که علاوه بر ارتقای سلامتی عمومی بدن همه ی افراد به رفع مشکلات زنانه نیز کمک می‌ کند. سیر تازه صادراتی را میتوان در دشت مغان، اردبیل، تبریز و طارم یافت.

میزان آلیسین موجود در این سیر بیشتر است.

مصرف منظم سیر قرمز تأثیر زیادی در پیشگیری از تکثیر سلول‌ های سرطانی دارد. ترکیبات این سیر از تغییرات غیرعادی در سلول‌ ها و بافت‌ های تخمدان،سینه و رحم پیشگیری می کنند.

سیرهای صادراتی دارای طعم بی نظیر با کیفیت بالایی هستند.

انواع سیر تازه صادراتی را می توان در بازارهای داخلی از طریق نمایندگی های فروش محصولات کشاورزی صادراتی خریداری کرد.

سیر ایران به دلیل کیفیت بالایی که دارد در بازارهای فروش بین المللی دارای طرفداران زیادی است و هر روز بر تعداد مشتریان آن افزوده می شود.

سیر خشک صادراتی دارای قیمت های فروش متفاوتی با سیرهای عرضه شده در بازارهای داخلی است چون هزینه های تولیدی و هزینه های عرضه آن ها یکسان نیست.

سیر خشک مرغوب دارای خواص اولیه سیر تازه است و با مصرف آن نیز می توان از خاصیت های مفید و شگفت انگیز سیر تازه بهره مند شد.

برترین صادرکنندگان سیر در جهان

مجموع ارزش صادرات سیر garlic export توسط کشورهای صادر کننده سیر در سال 2016 میلادی حدود 4 میلیارد دلار بوده است .

کشورهای آسیایی 74.4 درصد صادرات سیر را به ارزش 2.7 میلیارد دلار به خود اختصاص داده اند.

کشورهای چین ، اسپانیا و آرژانتین رتبه های اول تا سوم صادرات سیر را به خود اختصاص داده اند.

سیر ایران

بیـش تریـن فروش سیر صادراتی ایران بـه کشـور روسـیه صورت گرفتـه اسـت کـه سـهمی در حـدود 85 درصـد از صـادرات ایـن محصـول را دارد. صـادرات بـا سـهم بـالا محـدود بـه یـک کشـور، ریسـک صـادرات را افزایـش مـی دهـد.

جهـت تنـوع بیـش تـر صـادرات سیر مـی تـوان از ابزارهـای مختلـف ماننـد یارانـه صادراتـی، اخــذ تعرفــه هــای ترجیحــی و یــا یارانــه حمــل و نقــل بــرای صـادرات بـه کشـورهای هـدف مـورد نظـر اسـتفاده کـرد.

استان های تولید کننده سیر صادراتی

یکـی از کالاهـای صادراتـی مهم در کشور سـیر صادراتی اسـت که عــلاوه برمصــرف مســتقیم توســط خانــوار، در مــوارد صنعتــی از جملـه مـواد نگهدارنـده و اسـتفاده در تولیـد دارو کاربـرد ویـژه ای دارد. مهـم تریـن قطـب تولیـد سیر صادراتی استان همـدان اسـت کـه سـهم آن طـی سـالیان گذشـته از تولیـد کل سـیر در کشــور در حــدود 62 درصــد بــوده اســت و دارای ســهم 25 درصـدی ازسـطح زیـر کشـت ایـن محصـول در کشـور اسـت.

ایجاد پایانه های صادراتی سیر در استانهای تولیدکننده

ایجـاد پایانـه هـای صادراتـی سیر در استانها بـا توجـه بـه ایـن که استانهای اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، استان گیلان  قطــب های تولیــد سیر صادراتی اســت منجــر بــه کاهــش زمـان صـادرات و تسـریع در ایـن امـر مـی شـود.

این مسـئله در کاهــش هزینــه هــای مبادلــه نقــش مهمــی خواهــد داشــت و بهـره وری تجـار افزایـش مـی یـا بـد.

ایـن مسـئله بـا کاهـش هزینــه هــای تجــارت، منجــر بــه کاهــش قیمــت تمــام شــده و افزایـش رقابـت پذیـری در بازارهـای بیـن المللـی مـی شـود.

صادرات پایدار

سیر صادراتی ایران بـه شـکل عرضـه محـور پایـدار نیسـت و نمـی توانـد رقابـت پذیـری خـود را حفـظ کنـد.

توجـه بـه نیازهای مصـرف کننده و صـادرات تقاضـا محـور از اصـول ابتدایـی بـرای صـادرات سیر اسـت کـه منجـر بـه صـادرات پایـدار و رقابـت پذیـر مـی شـود.

کسـب اطـلاع و آگاهـی از کیفیـت مصـرف در کشـور هـدف مـی توانـد یـک صـادرات موفـق را بـه دنبـال داشـته باشـد.

ایجاد ایمنی محصول صادراتی

در خصــوص محصولات غذایــی و کشــاورزی همــواره نگرانــی هــای بهداشــتی و ســلامت وجــود دارد.

بایــد قبــل از اقـدام بـه صـادرات از شـرایط قرنطینـه، نحـوه اخـذ گواهـی هـای بهداشــتی و ســلامت اطـلـاع دقیقــی کســب کــرد تــا منجــر بــه برگشــت بــار از بــازار هــدف نشــود.

شرکت بازرگانی سیراف آماده خرید و فروش سیر صادراتی ایران ( سیر تازه صادراتی) است.

لطفا جهت همکاری با شماره 09123016416 در واتساپ تماس حاصل فرمایید.

شرکت بازرگانی سیراف به عنوان فعالترین شرکت در حوزه تامین و صادرات پیاز قرمز آمادگی خود را در زمینه فروش عمده و صادرات پیاز قرمز را اعلام می کند. پیاز صادراتی ایران به عنوان یکی از محصولات کشاورزی و غذایی اساسی در هر کشوری شناخته می شود.

بنابراین پیاز قرمز صادراتی در میان صادرکنندگان کشورهای مختلف از محبوبیت خاصی برخوردار است. لازم بذکر است صادرات پیاز نیازمند یک سری اصول و مراحل مطالبق با قوانین سال 2020 است. در صورت هرگونه سوال در خصوص صادرات پیاز با شماره 09123016416 تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

10 + هجده =

مقالات مرتبط

Need Help? Chat with us

Enter your keyword